หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
         
 
ร้านค้าต่างๆ    
 
โรงสี แห่ง
 
โรงฆ่าสัตว์ แห่ง
 
 
 
 
หมู่บ้านในตำบลวังมหากรได้รับไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน อย่างทั่วถึงครบทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน
 
 
 
หอกระจายข่าว ๑๑ แห่ง
 
อินเตอร์เน็ตประจำตำบล แห่ง
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข แห่ง
 
 
 
ประชาชนในตำบลวังมหากร ได้ใช้บริการน้ำประปา หมู่บ้านจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน