หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายสุรัตน์ พูลถม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
นายสุรัตน์ พูลถม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 
นางทิพวรรณ ทับทิมศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
 


นางน้ำเพชร ลิ้มประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจรูญรัตน์ เทพชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายณัฐพงศ์ โตประเสริฐ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล


นายสุพจน์ อุ่นตาล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข


นางจารุวรรณ ร่มพยอม
ครู (ศพด.บ้านท่าสุ่ม)