หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายสมบูรณ์ ใจสำริด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
นายสุรัตน์ พูลถม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-8884049


 
นางทิพวรรณ ทับทิมศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-0267227
 
สำนักงานปลัด
 


นางน้ำเพชร ลิ้มประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-1579454


นางจรูญรัตน์ เทพชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายณัฐพงศ์ โตประเสริฐ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสาธิต ทิพยเนตร์
นักทรัพยากรบุคคล


นายสุพจน์ อุ่นตาล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข


นางจารุวรรณ ร่มพยอม
ครู (ศพด.บ้านท่าสุ่ม)