หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุรัตน์ พูลถม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น
โทร : 081-888-4049
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางทิพวรรณ ทับทิมศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 081-026-7227


นางน้ำเพชร ลิ้มประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
โทร : 088-157-9454


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น)


นายสุรชัย อยู่กรุง
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
โทร : 081-253-8427