หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุรัตน์ พูลถม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางทิพวรรณ ทับทิมศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางน้ำเพชร ลิ้มประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวละออ ภู่สิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุรชัย อยู่กรุง
ผู้อำนวยการกองช่าง