หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ


แบบ ทพ


คำร้องทั่วไป


หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ


หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์


หนังสือมอบอำนาจ ผู้สูงอายุ


หนังสือมอบอำนาจ ผู้พิการ


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 
  (1)