หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
       
  การเดินทางเข้าสู่ตำบลวังมหากร สามารถใช้เส้นทางคมนาคม ได้ดังนี้
  เส้นทางคมนาคมทางบก จำนวน ๑๘ สาย
  เส้นทางคมนาคมทางน้ำ จำนวน สาย
 
 
 
  ลูกเสือชาวบ้าน ๔ รุ่น ๑,๒๐๐ คน
  ไทยอาสาป้องกันชาติ ๗ รุ่น ๓๐๐ คน
  กองหนุนเพื่อความมั่นคง ๑ รุ่น ๓๐๐ คน
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำ ลำห้วย แห่ง
  บึง หนองและอื่นๆ แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝาย แห่ง
  บ่อโยก ,บ่อบาดาล แห่ง
  บ่อน้ำตื้น ๑๓๔ แห่ง
 
 
ภายในตำบลวังมหากรมีแหล่งน้ำซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากร ทางธรรมชาติที่สำคัญ คือ บึงบอระเพ็ด