หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุริตและประพฤติมิชอบ [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์ปชั่นสากล [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
การประเมินความเสี่่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
  (1)