หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๒ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 14 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๙ [ 14 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙ [ 14 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศเรื่องการมอบอำนาจผู้่บริหาร [ 14 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากรเรื่อง ประกาศใช้บัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [ 14 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศการให้ความรู้กับพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 20 มิ.ย. 2557 ]  อ่าน : 83  
 
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง [ 19 พ.ย. 2556 ]  อ่าน : 387  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินการประจำปี ๒๕๕๗ [ 4 พ.ย. 2556 ]  อ่าน : 58  
 
โครงการซ่อมภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 4 พ.ย. 2556 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)     2