หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
การประกาศใช้ข้อญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๒ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 14 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 103  
 
ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๙ [ 14 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 96  
 
  (1)     2      3