หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประชาสัมพันธ์การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือน กันยายน 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประชาสัมพันธ์การายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประชาสัมพันธ์การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประชาสัมพันธ์การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประชาสัมพันธ์การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประชาสัมพันธ์การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร..1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือน เมษายน 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประชาสัมพันธ์การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือน มีนาคม 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประชาสัมพันธ์การายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือน มีนาคม 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2