หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเินนงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.3) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.3) งวดที่ 32 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
การประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)