หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563) [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562) [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 (เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
การประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ (BCP Checklitst) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)