หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4320  
 
การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
[ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)