หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
การประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)