หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายสุรัตน์ พูลถม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรือ่งประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างคนงานทั่วไป (ผช.เจ้าหน้าที่ประปา) หมู่ที่ 6 เดือนตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างคนงานทั่วไป (ผช.เจ้าหน้าที่ประปา) หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 บ้านปากง่าม เดือนตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างคนงานทั่วไป (ผช.เจ้าหน้าที่ประปา) หมู่ที่ 3 บ้านช่องแกระ เดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะจาะจง  1 ต.ค. 2564 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างคนงานทั่วไป(ผช.เจ้าหน้าที่ประปา) เดือนตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างคนงานทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปะปา ) เดือน ตุลาคม 2564   1 ต.ค. 2564 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำโดเมนพื้นที่บนเว็บไซต์ของ อบต.วังมหากร โดยวิธีเฉพาเะจาะจง  1 ต.ค. 2564 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง คสล.สายหัวพลวงน้อย หมู่ที่ 8 พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด โดยวิธีคัดเลือก  29 ก.ย. 2564 37
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนานายสำรวย สุขสำราญ -ท่าสูบน้ำคลองหลวงพ่อผ่อง หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก  29 ก.ย. 2564 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายข้างบ้านนายวสันต์ แช่มช้อย -บ้านนางสร้อย สร้อยมิน หมู่ที่9  23 ก.ย. 2564 82
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ๋อมสร้างถนนหินคลุกสายหนองห้าเกวียน หมู่ที่ 3 ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ก.ย. 2564 56
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 47