หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายสมบูรณ์ ใจสำริด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา ถึงหน้าบ้านนายซัว(หรือ)ทางหลวงชนบท สาย 4048 หมู่ที่ 1 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นตรสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 ก.พ. 2565 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องการประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคนกรีตเสริมเหล็กสายประปาถึงหน้าบ้านนายซัว (หรือ)ทางหลวงชนบทสาย 4048 หมู่ที่ 1 ต.วังมหากร อ.ท่าตโก จ.นครสวรรค์   7 ก.พ. 2565 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารสวนตำบลวังมหากร   26 ต.ค. 2564 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างเสาธงองคืการบริหารส่วนตำบลวังมหากร  15 ต.ค. 2564 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากรเรื่องตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร   15 ต.ค. 2564 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯประจำไตรมาส ที่ 4 เดือนกรกฎาคม 64 -กันยายน 64  7 ต.ค. 2564 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง  23 ก.ย. 2564 166
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรือ่งการประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายข้างบ้านนายวสันต์ แช่มช้อย-บ้านนางสร้อย สร้อยมิน หมู่ที่ 9   16 ก.ย. 2564 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากรเรื่องการประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาถึงหน้าบ้านนายซัว(หรือ)ทางหลวงชนบท 4048 หมูู่ที่ 1  16 ก.ย. 2564 102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องการประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกเริ่มจากถนนทางหลวงชนบท สาย 4048 ถึงท่าสูบน้ำยายน้ำฝน หมู่ที่ 3   15 ก.ย. 2564 103
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 109