หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายสมบูรณ์ ใจสำริด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ในวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ หน่วยพิทักษ์ป่าเนินระฆัง หมูํ่ที่ 6 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  23 พ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕  9 พ.ค. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุตินิยมวิทยา ฉบับที่ 2 (91/2565) ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2565  7 พ.ค. 2565 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ครั้งที่ 1/2565  5 พ.ค. 2565 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากรกำหนดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและประเมินความเสียหายของผู้ประสบภัย กรณีวาตภัย ครั้งที่ 2/2565  4 พ.ค. 2565 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง ในระหว่างวันที่ 1- 6 พฤษภาคม 2565  30 เม.ย. 2565 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องการประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายหนองขาม หมู่ที่ 11 (เร่ิมจากถนน คสล.เดิมถึงถนนทางหลวงสายนครสวรรค์ -ท่าตะโก)   19 เม.ย. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการชีวิตวิถีใหม่ ลดละเลิกใช้หลอดพลาสติก  18 เม.ย. 2565 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาสรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสุ่ม ปีการศึกษา 2565  25 มี.ค. 2565 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาสรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวพลวง ประจำปีการศึกษา 2565  25 มี.ค. 2565 72
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 69