หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  2 เม.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องมาตรการยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์(ฉบับที่ 2)  2 เม.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)  25 มี.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563  20 มี.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประชาชนรอบบึงบอระเพ็ดให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  22 ม.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน  26 ธ.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร  22 ต.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ครั้งที่ 5/2562  15 ต.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร  28 มิ.ย. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  21 มิ.ย. 2561 246
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29