หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Pro-Order ผลไม้ตามฤดู ผ่านช่องทาง E - Commerce  6 พ.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน พฤษภาคม 2564  5 พ.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่1786/2564  30 เม.ย. 2564 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๑๖๖๙ /๒๕๖๔ ✴เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  28 เม.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอส่งคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์  26 เม.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   การพยาการณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา  26 เม.ย. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564  26 เม.ย. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  20 เม.ย. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564  20 เม.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  20 เม.ย. 2564 29
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 48