หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ครั้งที่ 5/2562   15 ต.ค. 2562 1
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร   1 ต.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร   28 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2562   12 มี.ค. 2562 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร    8 พ.ย. 2561 175
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2563   7 พ.ย. 2561 164
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน   21 มิ.ย. 2561 195
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งการขุดดินหรือถมดิน พรบ.2543   9 พ.ค. 2560 431
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลืื่อนย้าย ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   9 พ.ค. 2560 419
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมาหกร เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   9 พ.ค. 2560 461
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 102