หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ครั้งที่ 1/2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังมหากร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ครั้งที่ 1/2564  
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร  โดยมี นายเสน่ห์  เชี่ยวการพฤกษ์   ปฏิบัติหน้าที่ประธานชั่วคราว
ในที่ประชุมฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2564 เวลา 12.52 น. โดย คุณ จรูญรัตน์ เทพชนะ

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X