หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ครั้งที่ 2/2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร     ครั้งที่ 2/2564     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น.      ณ  ศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอท่าตะโก  ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์     เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีวาตภัย  ภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564   เวลา 17.00 น.   และยุติลงเวลา 18.00 น.  ส่งผลให้บ้านพักอาศัยประจำของราษฎรในพื้นที่ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 11   ตำบลวังมหากร  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์   เสียหาย (บางส่วน)  จำนวน 2 หลังคาเรือน และราษฎรลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร        จำนวน 1 ครัวเรือน    โดยมี  นายจรัล วงค์บัณฑิต ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร  ปฏิบัติหน้าที่ ประธานชั่วคราวในการประชุมฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2564 เวลา 11.19 น. โดย คุณ จรูญรัตน์ เทพชนะ

ผู้เข้าชม 116 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X