หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร โดย นายมนัส ขานดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป ร่วมด้วยผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร    โดย   นายมนัส ขานดำ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร   พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่่วนตำบลวังมหากร  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ประธานสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลวังมหากร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น  (Zero Tolerance)  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม 2564   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 09.56 น. โดย คุณ จรูญรัตน์ เทพชนะ

ผู้เข้าชม 65 ท่าน