หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การาบริการรับลงทะเบียนโครงการ เราชนะ เคลื่อนที่  
 

        ด้วยในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ทีมรับลงทะเบียนเคลื่อนที่โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์และธนาคารกรุงไทย  จะมาบริการรับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” สำหรับกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ กรณีของผู้ไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีโทรศัพท์ smart phone ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ณ หอประชุมอำเภอท่าตะโก
🔊🔊 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้เดินทางมาลงทะเบียนได้ ณ หอประชุมอำเภอท่าตะโก ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมา คือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ...ขอบคุณค่ะ 🙏

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มี.ค. 2564 เวลา 15.59 น. โดย คุณ รัชนก ทองเพชรนิล

ผู้เข้าชม 96 ท่าน