หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ตำบลวังมหากร  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร  กำหนดจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลวังมหากร ประจำปี พ.ศ. 2564   ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2564  - 5 กุมภาพันธ์  2564    เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ตำบลวังมหากร     เช่น  แผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร          และแผนพัฒนาอื่นที่เกี่ยวข้อง             จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังมหากร  เข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 18.34 น. โดย คุณ จรูญรัตน์ เทพชนะ

ผู้เข้าชม 68 ท่าน