หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ประชาชนรอบบึงบอระเพ็ดให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
 

   ประชาสัมพันธ์ งดทำนาปรังต่อเนื่อง ในปีการผลิต 2562/63 ตามมติที่ประชุมคณะทำานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคมท 2563 ให้มีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังแล้ว งดทำนาปรังต่อเนื่องบนพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ดหรือที่ใช้น้ำเพื่อทำนาปรังจากบึงบอระเพ็ดไปจนถึง 30 เมษายน 2563 เพื่อให้มีน้ำไว้เพื่อการอุปโภค บริโภคและรักษาระบบนิเวศน์บึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยบรรดาสัตว์บกและสัตว์น้ำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2563 เวลา 14.23 น. โดย คุณ รัชนก ทองเพชรนิล

ผู้เข้าชม 16 ท่าน