หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 08.54 น. โดย คุณ จรูญรัตน์ เทพชนะ

ผู้เข้าชม 29 ท่าน