หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชนดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน โดยมีขั้นตอนดังนี้
      1.จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุภาชนะเหลือใช้ เช่น ถังสี ถังพลาสติกใช้แล้ว ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรื่อง หากมีมากก็ใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม
      2. เจาะรูหรือตัดภาชนะดังกล่าวที่ก้นถังแล้วขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด ทั้งนี้หากมีปริมาณขยะอินทรีย์เกิดขึ้นมากและมีพื้นที่เหลือสามารถทำให้มากกว่า 1 จุด
      3. นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้และเศษหญ้าที่เหลือมาเทใส่ในถังฝังไว้และปิดฝาภาชนะให้มิดชิด
      4. จุลินทรีย์ในดิน ใส้เดือนในดินจะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย หากมีกลิ่นเหม็นสามารถเติมน้ำหมัก EM หรือเอาเศษหญ้าและใบไม้ขนาดเล็กมากลบผิวขั้นบน
      5.เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้ให้เอาดินกลบ แล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 09.42 น. โดย คุณ รัชนก ทองเพชรนิล

ผู้เข้าชม 232 ท่าน