หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชนดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน โดยมีขั้นตอนดังนี้
      1.จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุภาชนะเหลือใช้ เช่น ถังสี ถังพลาสติกใช้แล้ว ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรื่อง หากมีมากก็ใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม
      2. เจาะรูหรือตัดภาชนะดังกล่าวที่ก้นถังแล้วขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด ทั้งนี้หากมีปริมาณขยะอินทรีย์เกิดขึ้นมากและมีพื้นที่เหลือสามารถทำให้มากกว่า 1 จุด
      3. นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้และเศษหญ้าที่เหลือมาเทใส่ในถังฝังไว้และปิดฝาภาชนะให้มิดชิด
      4. จุลินทรีย์ในดิน ใส้เดือนในดินจะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย หากมีกลิ่นเหม็นสามารถเติมน้ำหมัก EM หรือเอาเศษหญ้าและใบไม้ขนาดเล็กมากลบผิวขั้นบน
      5.เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้ให้เอาดินกลบ แล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 09.42 น. โดย คุณ รัชนก ทองเพชรนิล

ผู้เข้าชม 196 ท่าน