หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลืื่อนย้าย ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ค. 2560 เวลา 14.21 น. โดย คุณ รัชนก ทองเพชรนิล

ผู้เข้าชม 420 ท่าน