หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
 

ตามที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้ทราบความเคคล่อนไหวของสถานการณ์สุขภาพในชุมชน ปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขล่วงหน้า ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ในวันที่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 12.33 น. โดย คุณ ปราณีต ชุ่มทวี

ผู้เข้าชม 684 ท่าน