หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
นายจรัล วงษ์บัณฑิต
ประธานสภา อบต.วังมหากร
 


 
น.ส.สายชล แปดแก้ว
รองประธานสภา อบต.วังมหากร


 
นายสุรัตน์ พูลถม
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นางนพรัตน์ พูลพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑


นายชัช ทุมสะเกษ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒


นายโกศล ม่วงสาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒


นายนิรุตติ์ ไพรสัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓


นายสิรคุปต์ เสือบัว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓


นายบัญยัง แสงปาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔


นายบุญยืน เผือกจีน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕


นายสนธยา มีสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖