หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
รายงานการประชุมพนักงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประชุมพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
การประชุมพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
การประชุมสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ [ 27 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๗ [ 25 มิ.ย. 2557 ]  อ่าน : 7521  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 19 พ.ย. 2556 ]  อ่าน : 2824  
 
  (1)