หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายสุรัตน์ พูลถม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
นางพเยาว์ ใจสำริด
กำนันตำบลวังมหากร
 
 


นายสุชาติ เชื้อนุ่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายทนุ ฮวบกล่ำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายมานนท์ รักใคร่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายสำริตร์ สิงห์แก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายอำนาจ พ่วงดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายเฉลิมชัย สิทธิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายวินัย สุขสม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายสุรัตน์ แร่เพ็ชร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายสถิต ทาศิลป์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10