หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจัาง [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
การเสริมสร้างวินัยของพนักงานจ้าง [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)