หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านปากง่าม -วังรอ (นว.ถ.105-02) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมสร้างผิวทางหินคลุกถนนสายบ้านวังรอ-ปากง่าม หมู่ที่ 9 ต.วังมหากร (เริ่มจากนานายเจตน์ หวิงปัด ถึงเขตเชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 )ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนสายเหมืองตาคง-สายหนองเข้ หมู่ที่ 2,3และ 8 ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตรยาว 2,350 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,233.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,200 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 630 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.105-02 สายบ้านปากง่าม-บ้านวังรอ ม.3 [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรังถนนสายเนินระฆัง หมู่ที่ 6 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เริ่มจากแยกซ้ายสุดนานายวัน ศรีทอง แยกขวานานายสุชิน ม่วงแจ่ม ถึงนานายใบ โหมดอำไพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาจำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 5789 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.บ้านหัวพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 75