หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 รวม 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]วัสดุสำหรับอบรม ตามโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าแฟนซี [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 51 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]ซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิรทมหาวชิราลงกรณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน -ปั้มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายหนองห้าเกวียน หมู่ที่ 3 ต.วังมหากร -บ้านไดมะรื่น หมู่ที่ 6 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายบ้านอาจารย์สมนึก หมู่ที่ 5 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เริ่มจากถนนทางหลวงชนบทสาย นว 4048 ถึงบ้านนายพาน นิลทัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53