หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
มุ่งเน้นการบริการชาวประชา
สังคมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการ : ๑๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังมหากร
    อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
  : รหัสไปรษณีย์ ๖๐๑๖๐
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘-๑๑๑๔-๒๕๙๒
โทรสาร : ๐๘-๑๑๑๔-๒๕๙๒
Website : www.wangmahakorn.go.th
E-mail : nattapong32@wangmahakorn.go.th
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)