หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
นายมนัส ขานดำ
นายก อบต.วังมหากร
โทร : 087-197-0986
 


 
นายเสน่ห์ เชี่ยวการพฤกษ์
รองนายก อบต.วังมหากร
โทร : 089-911-5842


 
นางสาวสายรุ้ง เมฆกระจ่าง
รองนายก อบต.วังมหากร
โทร : 062-224-6259
 


 
นายสำราญ ปิ่นเงิน
เลขานุการนายก อบต.วังมหากร
โทร : 097-958-0991