หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังมหากร
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ภาพร่วมเศรษฐกิจดี”
นายมนัส ขานดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
วัดท่าสุ่ม
แหล่งรวมศัทราของ
ประชาชนในตำบลวังมหากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังมหากร
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 53  
 
ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 7 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 121  
 
งบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 10 ต.ค. 2556 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2555 [ 10 ต.ค. 2555 ]  อ่าน : 90  
 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2561 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2560 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)