ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครุองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 16.59 น. โดย คุณ รัชนก ทองเพชรนิล

ผู้เข้าชม 152 ท่าน