โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน และสมณะชีพราหมณ์ ประจำปี ๒๕๕๖  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ได้ดำเนินการโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน และสมณะชีพราหมณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดวังรอ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2556 เวลา 14.17 น. โดย คุณ ปราณีต ชุ่มทวี

ผู้เข้าชม 370 ท่าน